Under seminarsporene vil vi være inndelt etter yrkesgrupper for at folk som studerer eller jobber med det samme skal kunne bli kjent og snakke om hvordan troen ser ut i deres yrke. De ulike seminarsporene ledes av profesjonelle innen de ulike fagområdene. De vil dele av sin erfaring som kristne i arbeidslivet. Det vil også bli tid til å diskutere utfordringer innenfor de ulike fagdisiplinene, og hvordan vi kan utgjøre en forskjell der i vår arbeidshverdag. Opplegget vil være en kombinasjon av undervisning, gruppesamtaler og workshops.

Seminarspor:

SeminarsporMålgruppe
Kreative fag/ mediaEstetiske fag, dans, teater, kunst, musikk, design, film, foto, journalister med flere
SykepleieSykepleiere, spesialiserte sykepleiere og andre som jobber med pleie av syke mennesker
HelseLeger, tannleger, psykologer, fysioterapauter, ernæring med flere
Sosialt arbeidVernepleie, sosionom, helsefagarbeidere med flere
PedagogikkGrunnskolelærer, lektor, førskolelærer, logoped, med flere.
ForskningDoktorgradsstipendiater, post.dok., forskere med flere
Økonomi/ finansØkonomi, finans med flere
Entreprenørskap/ social businessGründere, ledere for Social businesses med flere
LedelseLedelse, daglig leder, prosjektledelse, endringsledelse med flere
Juss og politiJurister og politifolk
PastoralTeologi, diakoni, kristendom, Bibelfag, apologetikk, praktisk teologi og ledelse med flere
Fiskeri, husdyr- og landbruksfagFiskehelse, husdyr, landbruk, veterinær med flere
ByggningsfagByggingeniør, arkitekt, fagarbeidere med flere
Informasjonsteknologi og dataIngeniører og fagarbeidere innen IT og data
IngeniørMaskin, Marin, Kjemi, Biologi, Energi og miljø, Materialteknologi med flere
InterculturalEnglish speaking, internationals, intercultural communication
Hjelp! Hva skal jeg gjøre med livet mitt? For deg som føler at du ikke helt vet hva du vil. Kanskje går du på et tilfeldig årsstudium, eller kanskje du vurderer å bytte studie? Eller kanskje du ikke ser for deg et spesifikt yrke, men vil finne ut av det.