Seminarsporene

Seminarsporene vil bli holdt av yrkesaktive innenfor de aktuelle fagområdene. De vil dele av sine erfaringer som kristne i arbeidslivet. Det vil også bli rom til å diskutere utfordringer innenfor den aktuelle fagdisiplinen og hvordan vi kan bety en forskjell innenfor vår disiplin.  Seminarsporet er delt i tre bolker, to på fredag og en på lørdag. Det vil i løpet av sporet både være undervisning, gruppesamtale og workshops.

Seminarspor Målgruppe Ansvar
Helse Målgruppe: Medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie, sosionom, tannlege, ergoterapi, fysioterapi, med flere. Ansvar: Anne Marit Dugstad (KFH), Kristina Berg Torskenæs (forsker) og NKLF, og Torstein Husby
Pedagogikk Målgruppe: Grunnskolelærer, lektor, barnehagelærer, lektor, logoped, med flere. Ansvar: Janne Marie Bech Sørensen, Kristine Sandvik og Paul Otto Brunstad
Kreative fag Målgruppe: Estetiske fag, dans, teater, kunst, musikk, design, arkitektur, med flere. Ansvar: Ragnhild Huse, Jan Huse og Anne Marthe Sreingsstad
Økonomi, ledelse, administrasjon og entrepenørskap Målgruppe: Økonomi, adm.org, ledelse, organisasjon, pionerer og gründere, med flere Ansvar: Arne Kåre Sylta (Hauge Business Network), Daniel Feidal, Siri Kalvatn
Realfag Målgruppe: Teknologi, sivilingeniør og ingeniør, Informasjonsteknologi, informatikk, matte, fysikk, kjemi med flere Ansvar: Anders Torvill Bjorvand og Sverre Holm
Humaniora Målgruppe: Språk, litteratur, filosofi, historie, med flere Ansvar: Ralph Henk Vaags
Juss og politi Målgruppe: Juss og politi Ansvar: Hans Vik og Mirjam Ulstein
Politikk og samfunn Målgruppe: Sammenlignende politikk, sosiologi, sosialantropologi, geografi, med flere Ansvar: Ole Thomas Talset, Filip Rygg og Rebekka Ljosland
Pastoral Målgruppe: Teologi, diakoni, kristendom, Bibelfag, apologetikk, praktisk teologi og ledelse, med flere Ansvar: Jarle Skullerud (synodeformann)
Fiskeri, husdyr- og landbruksfag Målgruppe: Fiskehelse, husdyr, landbruk, veterinær, med flere Ansvar: Cato Lyngøy (Hauge Aqua) og Karen Elisabeth Rydland Sæbø (veterinær og bonde), NKV
Interkulturell (in english) Målgruppe: Engelskspråklige, internasjonale, interkulturell kommunikasjon Ansvar: Daniel Overskott
: